Våre tjenester

Graving   ⦁   Grunn og Betong   ⦁   Kjerneboring   ⦁   Betongsaging   ⦁   Miljøsanering

Betongsaging

Saging av betong i det gamle DnB-bygget i Bergen.

Gravearbeid

Utskifting av septikktank, Flatøy. Pigging av grøft med minigraver.

Rivearbeid

Riving av tak i Bøhmergaten, Bergen, og riving av Park Hotell på Voss

Sprenging

Graving, sprenging og planering av tomt Mangerbua, Alvermarka.

Grunnarbeid

Grunnarbeid og asfaltering utført på Voss.

Betongarbeid

Fjerning av safe i det gamle postkontoret på Frekhaug senter.

Trenger du et oppdrag utført? 

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss i dag